El millor material com a mitjà... la teva formació com objectiu!

Perquè l'equip de treball sigui complet es necessiten bones eines. Per això incorporem al nostre sistema de treball materials d'estudis de les editorials més competitives i més actualitzades en el que a la matèria d'educació i seguretat viària correspon.


Editorial Etrasa


És una editorial especialitzada en gestió de continguts per a la formació viària i la formació de professionals del transport. Etrasa pertany al grup Springer, líder a Europa. És un referent en aquells temes relacionats amb la seguretat viària.

Etrasa és l'editorial líder en contingut de formació, seguretat i educació viària. La seva àmplia gamma de productes i material didàctic gaudeix de prestigi i reconeixement per la seva alta qualitat.

Etrasa cobreix les necessitats dels professionals de la formació en l'àmbit de l'educació, seguretat vial i transport.


En la fase teòrica, a més, proporcionem eines online amb el propòsit que els nostres alumnes puguin disposar del material adequat per poder realitzar els tests a la mateixa autoescola o des de qualsevol altre lloc.


Ediciones FacilautoE
diciones Facilauto és el millor Software per a la nostra Autoescola. Garanteix l'aprovat de l'alumne ràpidament. Com? • Disposa dels test d'examen de tots els permisos.
 • Vídeo Temaris i Video Classes així com Video explicacions de cadascuna de les preguntes.
 • Temari Digital.
 • Animacions 3D.
 • Opció de classe interactiva interactuant amb el professor.

L'alumne pot fer diverses tasques:

 • Temari (Explicació teòrica).
 • Test
 • Test Programat
 • Test Examen
 • Test Errors
 • Vídeo Classe (Classes en vídeo).
Quan l'alumne passa a la fase pràctica de l'aprenentatge, es troba amb vehicles sofisticats, de gran qualitat i seguretat, que units a la professionalitat del personal docent responsable de la seva formació, dinamitzen el seu aprenentatge optimitzant resultats.