Els nostres serveis a la teva disposició!

Perquè la qualitat en l'ensenyança no te perquè ser més cara, Montauto treballa per això permetent accedir a qualsevol permís de conduir de manera econòmica.
PERMÍS

EDAT REQUERIDA

AUTORITZA A CONDUIR

(Fes click per a més informació)

AM

15 anys

Ciclomotors amb 2, 3 o 4 rodes.

A1

16 anys

Motocicletes de fins a 125 c.c.

A2

18 anys

Motocicletes de fins a 35K/W de potència.

A

20 anys

Motocicletes i tricicles de motor.

B

18 anys

Automòbils de fins a 3.5 tones i 9 places inclòs el conductor, i remolcs de fins a 750 Kg.

BTP

18 anys

Vehicles prioritaris de fins a 3,5 tones i 9 places màxim inclòs el conductor.

B+E

18 anys

Conjunt de vehicles compost per un vehicle tractor que autoritza a conduir el permís de classe B i un remolc o semi remolc que la seva MMA no excedeixi de 3500 Kg

B96

18 anys

Ampliació del permís B que autoritza a conduir conjunts de vehicles on el remolc sigui pesat (+750 Kg de MMA)

C1

18 anys

Automòbils de fins a 7,5 tones de fins a 9 places inclòs conductor.

C1+E

18 anys

Conjunt de vehicles compost per un vehicle tractor que autoritza a conduir el permís de classe C1 i un remolc o semi remolc que la seva MMA excedeixi de 750 Kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 12000 kg o conjunt de vehicles compost per un vehicle tractor que autoritza a conduir el permís de classe B i un remolc o semi remolc que la seva MMA excedeixi de 750 Kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 12000 kg

C

21 anys

Automòbils de més de 3,5 tones de fins a 9 places inclòs conductor.

C+E

21 anys

Conjunt de vehicles compost per un vehicle tractor que autoritza a conduir el permís de classe C i un remolc o semi remolc que la seva MMA no excedeixi de 750 Kg

D1

21 anys

Automòbils de fins a 17 places inclòs conductor de màxim 8 metres de longitud.

D1+E

21 anys

Conjunt de vehicles compost per un vehicle tractor que autoritza a conduir el permís de classe D1 i un remolc o semi remolc que la seva MMA no excedeixi de 750 Kg

D

24 anys

Automòbils de més de 9 places inclòs conductor.

D+E

24 anys

Conjunt de vehicles compost per un vehicle tractor que autoritza a conduir el permís de classe D i un remolc o semi remolc que la seva MMA excedeixi de 750 Kg

Per a la conducció professional dels vehicles que autoritza a conduir el permís de les classes C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, hauran de complir-se els establerts en el Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. (CAP)